Kreu | Rreth nesh | Kontakt

Gis Albania


Kalkulatori i kostos
 

Katalogu i produkteve dhe lista e cmimeve

Lista e cmimeve te produkteve tona
Zgjidhni produktet me kostot perkatese
Klikoni mbi emertimet e produkteve per te marre informacione shtese, si dhe nje paraqitje te hartes.

Artikujt *** Lista e artikujve Zgjidh Sasi Njesi Cmimi Njesi Vlera

Harta dixhitale

Harta topografike dixhitale te shkalles 1:10’000

Harta dixhitale te shkalles 1:10’000 Sasia 0.1-300
km2 14.9 Euro 0.00 Euro
Harta dixhitale te shkalles 1:10’000 Sasia 301-1500
km2 7.9 Euro 0.00 Euro
Harta dixhitale te shkalles 1:10’000 Sasia 1500-...
km2 4.9 Euro 0.00 Euro
Totali per kategorine "Harta topografike dixhitale te shkalles 1:10’000" : 0.00 Euro

Harta topografike dixhitale te shkalles 1:25’000

Harta dixhitale te shkalles 1:25’000 Sasia 0.1-300
km2 8.9 Euro 0.00 Euro
Harta dixhitale te shkalles 1:25’000 Sasia 301-2000
km2 4.9 Euro 0.00 Euro
Harta dixhitale te shkalles 1:25’000 Sasia 2000-...
Km2 2.2 Euro 0.00 Euro
Totali per kategorine "Harta topografike dixhitale te shkalles 1:25’000" : 0.00 Euro

Harta dixhitale te qyteteve

Harta dixhitale te qyteteve 1:500 Sasia 0.1-5
ha - 0.00 Euro
Harta dixhitale te qyteteve 1:500 Sasia 5-100
ha - Euro 0.00 Euro
Harta dixhitale te qyteteve 1:500 Sasia 100-...
ha - Euro 0.00 Euro
Totali per kategorine "Harta dixhitale te qyteteve 1:500" : 0.00 Euro

Imazh harte i skanuar dhe i gjeo-referencuar

Imazh harte i skanuar dhe i gjeo-referencuar 1:10’000 Sasia 1
imazh 18 Euro 0.00 Euro
Imazh harte i skanuar dhe i gjeo-referencuar 1:25’000 Sasia 1
imazh 18 Euro 0.00 Euro
Totali per kategorine "Imazh harte i skanuar dhe i gjeo-referencuar" : 0.00 Euro

Printime

Printime me plloter

Printim me plloter – cilesi e pare Sasia 1
m2 30 Euro 0.00 Euro
Printim me plloter – cilesi e dyte Sasia 1
m2 15 Euro 0.00 Euro
Totali per kategorine "Printime me ploter" : 0.00 Euro

 

Geo-referencimi i hartave kadastrale lidhur me hartat e shkalles 1:25’000 Sasia 1
ha - Euro 0.00 Euro
Ortho-foto Sasia 1
km2 8.9 Euro 0.00 Euro
Transformimi i ortho-fotove ne sistemin koordinativ shqiptar Sasia 1
ha - Euro 0.00 Euro
Dixhitalizimi i hartave kadastrale Sasia 1
ha - Euro 0.00 Euro
Kurs per AutoCAD Sasia 1
seance - Euro 0.00 Euro
Kurs per ArcGIS Sasia 1
seance - Euro 0.00 Euro
0.00 Euro
Totali i pergjithshem: 0.00 Euro