Kreu | Rreth nesh | Kontakt

SELLMAX

 

Shperndarja optimale dhe maksimizimi i shtijeve te produkteve eshte nje nga komponentet themelore te nje ndermarrje.
Shperndarja dhe shitjet organizohen ne baze te pozicionit te pikave te shperndarjes dhe shitjes.
Sistemet e informacionit gjeografik GIS jane mjete te fuqishme per vjeljen,analizen dhe percaktimin e taktikave dhe strategjive optimale te shperndarjes se produkteve te nje nderrmarje.

SELLMAX u jep zgjidhje optimale nje varg pyetjesh si:

  • pozicionimi i pikave te shitjesve ne terren

  • perqendrimi i klienteve me te mire

  • zonat e pambuluara

  • rruget optimale te shperndarjes

  • sasite e furnizimit

  • kontrolli i shperndaresve etj