Kreu | Rreth nesh | Kontakt

Kliente te GIS-Albania

 • Sistemi i Regjistrimit te Pasurise se Paluajteshme
  Dixhitalizimi i mbi 5000 harta treguese te shkalleve te ndryshme, krijimi nje sistem te informacionit gjeografik (GIS), si dhe konsulence teknike e vazhdueshme.


 • Banka Boterore
  Studimi i zonave suburbane te Tiranes, krijimi i nje sistemi GIS te infrastruktures se qytetit te Tiranes, dixhitalizimi hartash konsulence per nje projekt te Bankes Boterore ne Kirgistan (Azi).


 • Komuniteti Evropian
  Rilevime topografike dhe dixhitalizim hartash.


 • MATCOM (Agreement with the U.S. Forest Service)
  Dixhitalizime masive te hartave topografike, mbuleses pyjore, perdorimit te tokes per gjithe territorin e Shqiperise.


 • RODECO consulting
  Dixhitalizimi i hartave te Prishtines dhe Pejes (Kosove).


 • Drejtoria e Pergjitheshme e Rrugeve e Rep. Shqiperise
  Dixhitalizimi i te gjithe rrjetit rrugor te vendit nga hartat e shkalles 1:25'000


 • Landi i Siegen (Gjermani)
  Dixhitalizimi i hartave urbane


 • Drejtoria e Pergjitheshme e Rrugeve e Rep. Shqiperise
  Dixhitalizimi i te gjithe rrjetit rrugor te vendit nga hartat e shkalles 1:25'000


 • Corexland, OMV, INA-Naftaplin
  Krijimi i hartave dixhitale te rajoneve naftembajtese ku kane aktivitet keto kompani.


 • NATO
  Pergatitja e hartes dixhitale te Shqiperise per nevojat e saj.


 • UNHCR
  Punime te ndryshme ne kuadrin e krijimit te nje GIS ne periudhen e luftes ne Kosove.


 • US-AID
  studime, rilevime, dixhitalizim hartash.


 • OSBE
  Pergatitje hartash te tematikave dhe rajoneve te ndryshme.


 • Instituti Urban (SHBA)
  Dixhitalizim hartash


 • Universiteti i Wisconsin
  Dixhitalizimi i hartes se qytetit te Tiranes.


 • Provinca e Milanos
  Dixhitalizimi i hartave te provinces se Milanos.


 • Kliente te tjere
  Studime, dixhitalizim hartash rilevime, konsulence, kurse kualifikimi.