Kreu | Rreth nesh | Kontakt

Harta topografike

Kemi Harta:

  • 1 : 50'000 raster

  • 1 : 25'000, raster dhe vektor gjithe Shqiperine

  • 1 : 10' 000, raster dhe vektor


Disponojme ne trajte dixhitale vektoriale te gjithe hartat topografike te Shqiperise ( 365 harta te shkalles 1:25'000) duke perfshire edhe 5-6 km pertej kufirit. Informacioni topografik eshte i ndare ne dhjetra shtresa.

Nder grupet e kryesore te informacionit vektorial permendim:

  • Izoipset cdo 10 m lartesi, si dhe pika te shumta te kuotuara. Saktesia e pozicionit planimetrik dhe kuotes se izoipseve eshte 100% e krahasur me ate te hartave 1:25'000 te pergatitura nga Instituti Gjeografik Ushtarak i Shqiperise.

  • Rrjeti rrugor shume i detajuar, i klasifikuar ne shtresa te vecanta sipas kategorive te rrugeve: te asfaltuara, te mirembajtura, sezonale, kembesore, si dhe te kategorizuara si rruge kombetare ose komunale, me kodet perkatese.

  • Rrjeti hidrografik nga detet, liqenet, lumenjte e deri te perrenjte sezonale, te vendosur ne shtresa te ndryshme, si dhe me drejtimin e rrjedhes te dhene si atribut, duke qene keshtu shume i pershtatshem per aplikime GIS te ndryshme.
  • Qendrat e banuara : qytete, fshatra, si dhe lagje te vecanta te fshatrave.

 

Klikoni per te zmadhuar harten Pershkrim
Klikoni per te zmadhuar harten Pershkrim
Klikoni per te zmadhuar harten Pershkrim
Klikoni per te zmadhuar harten Pershkrim
Klikoni per te zmadhuar harten Pershkrim