Kreu | Rreth nesh | Kontakt

Harta administrative e Shqiperise

Harta administrative e Shqiperise

Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban ne shtresa te vecanta kufijte e:

  • fshatrave

  • komunave

  • bashkive

  • rretheve

  • prefekturave

  • kufijte shteterore


Kufijte e fshatrave jane gjeneruar nga hartat e Sistemit te Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, te rilevuara dhe azhurnuara ne terren.
Gjithashtu disponojme Baze te Dhenash mbi popullsine per cdo njesi administrative.
Zmadho Harte